دانلود کتاب زبان اصلی Energy and Environment : Select Proceedings of ICWEES-2016

[ad_1]

این کتاب هفت بخشی در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول مربوط به محیط چهار بخشی است ، در حالی که بخش سه بخش دوم مربوط به انرژی است. قسمت اول برخی از جنبه های تأثیرات هیدرولوژیکی گرم شدن کره زمین و تغییرات انسانی را بررسی می کند. قسمت دوم به محیط زیست اختصاص دارد و در مورد گیاهان ، زیست توده و گونه های باکتریایی بحث می کند. بخش سوم بر روی محیط شیمیایی تمرکز دارد. بخش یک با قسمت چهارم در مورد محیط اجتماعی به پایان می رسد. بخش دو با قسمت V در مورد انرژی خورشیدی آغاز می شود. انرژی برق در قسمت ششم مورد بحث قرار گرفته است. قسمت آخر VII مربوط به بیوگاز است. این کتاب مورد توجه محققان و پزشکان در زمینه های منابع آب ، هیدرولوژی ، منابع محیطی ، کشاورزی ، آبخیزداری ، علوم زمین و افرادی که در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی قرار دارند خواهد بود. فارغ التحصیلان و کسانی که مایل به تحقیق بیشتر در زمینه آب و محیط زیست و توسعه و مدیریت آنها هستند ، ممکن است این کتاب را مفید بدانند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Energy and Environment : Select Proceedings of ICWEES-2016