دانلود کتاب زبان اصلی Energy-Efficient Spectrum Management for Cognitive Radio Sensor Networks :

[ad_1]

این مونوگرافی با ارائه مروری جامع بر مدیریت منابع طیف در شبکه های حسگر رادیو حسگر (CRSN) ، به مشکل کمبود طیف می پردازد. این برنامه انواع CRSN را نشان می دهد که ارتباطات بین ماشین ها ، سیستم های فیزیکی سایبری و اینترنت اشیا را پوشش می دهد. نویسندگان مزایای یک راه حل یکپارچه مدیریت طیف کارآمد انرژی برای CRSN ، از جمله تشخیص طیف ، تصمیم گیری و تخصیص را کشف می کنند. هر دو جنبه نظری و تجربی CRSN به طور مفصل بحث شده است. دانشگاهیان ، محققان و توسعه دهندگان این مونوگرافی را یک منبع استثنایی با دانش و بینش ارزشمند می یابند. همچنین منابع گسترده ای از مجلات برجسته ، مقالات کنفرانس ، کتابها و استانداردها وجود دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Energy-Efficient Spectrum Management for Cognitive Radio Sensor Networks :