دانلود کتاب زبان اصلی Ethics Dumping : Case Studies from North-South Research Collaborations

[ad_1]

این کتاب تحت CC BY 4.0 مجوز دارد. این کتاب موارد اصلی و به روز “دامپینگ اخلاقی” را ارائه می دهد که به دلیل وجود خلا in حاکمیت اخلاقی در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​بسیار تسهیل می شود. حتی برای محققان باتجربه نیز آموزنده است ، زیرا صدا را برای گروه های آسیب پذیر در کشورهای فوق الذکر فراهم می کند. اطمینان از رفتار اخلاقی همکاری شمال و جنوب در تحقیقات فرایند دشواری است. شرایط اصلی تحت چنین همکاری هایی شامل اختلافات شدید در درآمد قابل استفاده و قدرت و همچنین تاریخ گذشته استعمار است ، در حالی که تفاوت در فرهنگ می تواند لایه جدیدی از عوارض را ایجاد کند. در این زمینه ، موارد فعلی رفتارهای غیراخلاقی برای آموزش اخلاق ضروری است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Ethics Dumping : Case Studies from North-South Research Collaborations