دانلود کتاب زبان اصلی Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده بررسی می کند که آیا می توان فهمید که چگونه سطح ایدئولوژی تحت تأثیر رادیکالیزاسیون قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر: چه اتفاقی در ذهن مردم می افتد قبل از اینکه تصمیم بگیرند از خشونت سیاسی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند؟ این کتاب همچنین می پرسد: چه چیزهایی باید در ذهن مردم اتفاق بیفتد تا از استفاده از خشونت سیاسی به عنوان راهی برای رسیدن به اهدافشان جلوگیری کند؟ این جلد محققانی از چندین رشته و دیدگاه را از تعدادی زمینه های مختلف جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی با هدف اصلی بهبود درک ما از معنای واقعی “رادیکالیزاسیون” جمع می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices