دانلود کتاب زبان اصلی Extracellular Recording Approaches :

[ad_1]

این جلد تکنیک ها و تحولات اخیر در ضبط خارج سلول را ارائه می دهد. در فصل های این کتاب موضوعاتی مانند الگوهای ماهی موش ، موش صحرایی و گورخر بررسی شده است. سوابق خارج سلولی دانش بشری ؛ سوابق تک واحد و گریتینگ چند الکترود ؛ و سوابق در موش های پری ناتال و در اوایل رشد. در سبک سری های Neuromethods ، فصل ها شامل انواع جزئیات و توصیه های اصلی متخصص برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در آزمایشگاه شما هستند. رویکردهای خارج سلولی مدرن و معتبر برای ضبط ، منبع ارزشمندی است که برنامه ها و روشهای به روز را برای کاوش در مناطق مغزی درگیر در عملکردهای حسی ، حرکتی و شناختی در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Extracellular Recording Approaches :