دانلود کتاب زبان اصلی From Agriscience to Agribusiness : Theories, Policies and Practices in Technology Transfer and Commercialization

[ad_1]

این جلد ، مروری پیشرفته در زمینه تحولات سریع كشاورزی را ارائه می دهد و موضوعات ، مفاهیم ، روندها و موضوعات موجود در تحقیق ، عمل و سیاست را برجسته می كند. با تمرکز ویژه بر فناوری ، نوآوری در فرآیند و محصول ، نویسندگان طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به مواردی مانند تحقیق و توسعه ، انتقال فناوری و ثبت اختراعات و صدور مجوز را با تأکید ویژه بر نقش نهادهای دانشگاهی ، سازمان های خصوصی و عمومی پوشش می دهند. نمایندگی ها در تولید و انتشار دانش. این کتاب با مطالعه موردی از ابتکارات ابتکاری در صنعت ، محققان ، رهبران بازرگانی ، مدیران دانشگاه و سیاست گذاران نگران پیامدهای چند وجهی این بخش پویا و بحث برانگیز را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب From Agriscience to Agribusiness : Theories, Policies and Practices in Technology Transfer and Commercialization