دانلود کتاب زبان اصلی Fundamentals of EM Design of Radar Absorbing Structures (RAS) :

[ad_1]

این کتاب یک فرمول تحلیلی دقیق و یک روش گام به گام برای طراحی طراحی الکترومغناطیسی (EM) ساختارهای جذب کننده رادار (RAS) ارائه می دهد. این مدل هر دو مدل معادل طرح و رویکرد نمودار اسمیت را با تصاویر مورد بحث قرار می دهد تا درک روشنی از مراحل طراحی RAS چند لایه با توجه به مشخصات مورد نظر ارائه دهد. این کتاب منبع ارزشمندی برای مبتدیان ، دانشگاهیان و مهندسان تحقیق و توسعه است که در زمینه طراحی و توسعه RAS فعالیت می کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Fundamentals of EM Design of Radar Absorbing Structures (RAS) :