دانلود کتاب زبان اصلی Gastrointestinal Motility Disorders : A Point of Care Clinical Guide

[ad_1]

این راهنما بر پاسخ به سالات بیماران متمرکز است که اغلب از ارائه دهندگان مراقبت از بیماران با اختلالات حرکتی دستگاه گوارش پرسیده می شود. علاوه بر این ، متن پزشکان را از طریق روشهای پیچیده تشخیصی و درمانی / مدیریتی برای اختلالات حرکتی ، از جمله آزمایشات عمومی و تخصصی ، شروع درمان ، عوارض جانبی دارو و عوارض بیماری ، راهنمایی می کند. اختلالات تحرک دستگاه گوارش که توسط متخصصان این حوزه نوشته شده است: یک راهنمای بالینی برای مراقبت نقطه ای مرجع ارزشمندی برای پزشکان مشغول است که به بهترین پاسخ های مبتنی بر شواهد در مورد سوالات بیماران نیاز دارند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Gastrointestinal Motility Disorders : A Point of Care Clinical Guide