دانلود کتاب زبان اصلی Go4Hybrid: Grey Area Mitigation for Hybrid RANS-LES Methods : Results of the 7th Framework Research Project Go4Hybrid, Funded by the European Union, 2013-2015

[ad_1]

این کتاب در مورد پروژه 7th Framework Go4Hybrid (تخفیف منطقه خاکستری برای روشهای ترکیبی RANS-LES) که توسط اتحادیه اروپا تأمین می شود ، گزارش می دهد. این اکتشافات جدیدی را در مورد صحت و قابلیت اطمینان روشهای فعلی ترکیبی RANS-LES ارائه می دهد. این فرمولاسیون بهبود یافته از هر دو استراتژی ترکیبی غیر منطقه ای و جاسازی شده ، همراه با اعتبار سنجی آنها در طیف گسترده ای از موارد جریان و برجسته کردن برخی از برنامه های اصلی صنعتی را توصیف می کند. این کتاب به دانشجویان ، محققان و متخصصان در زمینه پویایی محاسباتی کاربردی مایعات با یک راهنمای مرجع به موقع و تمرین ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Go4Hybrid: Grey Area Mitigation for Hybrid RANS-LES Methods : Results of the 7th Framework Research Project Go4Hybrid, Funded by the European Union, 2013-2015