دانلود کتاب زبان اصلی Greenhouse Gases and Clay Minerals : Enlightening Down-to-Earth Road Map to Basic Science of Clay-Greenhouse Gas Interfaces

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای منظم از آخرین دانش در زمینه تحرک سریع گازهای گلخانه ای با سیستم های رس است. نتایج غیر منتظره از آخرین تحقیقات – مانند ظرفیت جذب غیر معمول بالا و هیسترزیس جذب خاک رسهای قابل تورم – فعالیت نظری را در این منطقه جذاب تحریک می کند. دینامیک مولکولی کلاسیک (MD) تورم ناشی از درهم آمیختگی مولکول های آب و تا حدی از مولکول های CO2 در یک لایه رس را توضیح می دهد. با این حال ، تغییرات فرکانس غیرمعمول در اثر انگشت مادون قرمز گذرا مولکول های مقطعی و کربن شدن تسریع شده پس از آن فقط با مدل سازی مکانیک کوانتوم قابل حل است. این کتاب یک راهنمای ساده (از ساده به پیچیده) برای پیشرفته ترین تلاشهای تحقیقاتی در این زمینه را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Greenhouse Gases and Clay Minerals : Enlightening Down-to-Earth Road Map to Basic Science of Clay-Greenhouse Gas Interfaces