دانلود کتاب زبان اصلی Handbook of Coil Winding : Technologies for efficient electrical wound products and their automated production

[ad_1]

این کتاب روش های پیچیده فعلی ، فن آوری های مرتبط و تکنیک های مربوط به اتوماسیون را ارائه می دهد. از معرفی به عنوان یک فرآیند اتصال ، محصولات نیمه تمام (سیم ، بدنه سیم پیچ ، عایق) بر روی خصوصیات فیزیکی سیم پیچ ها معرفی می شوند. روشهای مختلفی برای پیچاندن سیم مغناطیسی در مدار فناوری مورد استفاده قرار می گیرد و در آخر ، اتوماسیون این فرایندها شرح داده می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Handbook of Coil Winding : Technologies for efficient electrical wound products and their automated production