دانلود کتاب زبان اصلی Handbook of Disaster Research :

[ad_1]

این کتاب راهنمای به موقع بر این اصل استوار است که فاجعه ها ساختاری اجتماعی هستند و بر تحقیقات در مورد بلایا در علوم اجتماعی تمرکز دارند. این یک رویکرد میان رشته ای در برابر بلایا با کاربردهای نظری ، روش شناختی و عملی را فراهم می کند. توجه به موضوعات مفهومی مربوط به مفهوم “فاجعه” و مسائل روش شناختی مربوط به تحقیقات در مورد فاجعه مورد توجه قرار می گیرد. اینها شامل سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک ابزار تحقیقاتی مفید و پیامدهای آن برای تحقیقات آینده است. این کار مهم اولین مجموعه بین رشته ای از تحقیقات مربوط به فاجعه است که در حال حاضر وجود دارد و به شرح چگونگی رشد این رشته می پردازد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Handbook of Disaster Research :