دانلود کتاب زبان اصلی Handbook of Sustainability and Social Science Research :

[ad_1]

در این کتاب راهنما ، محققان علوم اجتماعی که بر پایداری تمرکز دارند ، یافته های خود را از جمله کارهای تجربی ، مطالعات موردی ، نوآوری ها در آموزش و یادگیری و پروژه های کاربردی ارائه می دهند و بحث می کنند. به همین ترتیب ، این کتاب زمینه ای برای انتشار اطلاعات ، ایده ها و تجربیات به دست آمده در اجرای پروژه های تحقیقاتی ، به ویژه ابتکاراتی است که رفتار ، تصمیم گیری یا سیاست را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این ، رویکردها و پروژه های روش شناختی را معرفی می کند که هدف آنها ارائه درک بهتری از پایداری در جامعه و بخش های اقتصادی است. این بررسی چند رشته ای کار محققان را از طیف علوم اجتماعی ارائه می دهد. این تفکر نوآورانه در مورد تأثیر علوم اجتماعی بر توسعه پایدار و بالعکس را تحریک می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Handbook of Sustainability and Social Science Research :