دانلود کتاب زبان اصلی Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems

[ad_1]

در مطالعه خود ، جوزف دامپلر ارتباط زیادی بین محتوای ماده خشک کنسانتره شیر و حداکثر ترکیب دما و زمان برای عملیات حرارتی شیر بدون چربی غلیظ و بدون انعقاد قابل مشاهده نشان داد. نویسنده همچنین اظهار داشت که عملیات حرارتی مستقیم نسبت به عملیات حرارتی غیر مستقیم برای حفظ کنسانتره های شیر مایع یا ضد عفونی نمودن شیر غلیظ قبل از خشک شدن با اسپری برتر است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems