دانلود کتاب زبان اصلی High Performance Computing Systems. Performance Modeling, Benchmarking, and Simulation : 8th International Workshop, PMBS 2017, Denver, CO, USA, November 13, 2017, Proceedings

[ad_1]

این کتاب مروری بر هشتمین سمینار بین المللی مدلسازی عملکرد ، معیار گذاری و شبیه سازی سیستم های محاسباتی با کارایی بالا ، PMBS 2017 است که در نوامبر 2017 در دنور ، کلرادو ، ایالات متحده برگزار شد. 10 مقاله کامل و 3 مقاله کوتاه ، شامل این مقاله است جلد با دقت بررسی و از بین 36 پیشنهاد انتخاب شد. آنها در بخشهای موضوعی سازماندهی شدند به نام: ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج. مدل سازی و شبیه سازی عملکرد و مقالات کوتاه

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب High Performance Computing Systems. Performance Modeling, Benchmarking, and Simulation : 8th International Workshop, PMBS 2017, Denver, CO, USA, November 13, 2017, Proceedings