دانلود کتاب زبان اصلی High Precision Optical Spectroscopy and Quantum State Selected Photodissociation of Ultracold 88Sr2 Molecules in an Optical Lattice :

[ad_1]

این رساله ترکیبی از زمینه های ساعت اتمی نوری و علوم مولکولی فوق العاده سرد است و با دقت بی سابقه ای پایه های اندازه گیری های مولکولی نوری را بنا نهاده است. بر اساس تکنیک های دستکاری نوری توسعه یافته توسط جامعه اتمی ، این کار در دستیابی به کنترل جراحی در حالت های کوانتومی مولکولی تعمیق یافته است. این رساله دو مشاهدات تجربی را ایجاد می کند که می توان آنها را با مولکول های بسیار سرد گرفته شده توسط یک گریتینگ نوری اندازه گیری کرد: طیف نوری بسیار باریک و توزیع زاویه ای قطعه های نوری که هنگام جدا شدن مولکول های دیاتوماتیک از پالس های نور لیزر ، خارج می شوند. مورد اول اجازه می دهد تا طیف سنجی مولکولی به سطح ساعت های اتمی نزدیک شود و منجر به اندازه گیری مولکولی و آزمایش های اساسی فیزیک شود. مورد دوم با مشاهده اثرات کوانتومی مانند تداخل عکس موج عکس در قطعه های نوری و تونل زدن از طریق موانع واکنش ، زمینه شیمی بسیار سرد را باز می کند. این پایان نامه همچنین کشف روش جدیدی از دماسنجی است که می تواند در نزدیکی دمای صفر مطلق برای ذرات بدون انتقال چرخشی مورد استفاده قرار گیرد ، و یک مسئله تجربی طولانی مدت را در فیزیک اتمی و مولکولی حل می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب High Precision Optical Spectroscopy and Quantum State Selected Photodissociation of Ultracold 88Sr2 Molecules in an Optical Lattice :