دانلود کتاب زبان اصلی Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective

[ad_1]

این کتاب به یک سوال اساسی می پردازد: دانش چگونه در تاریخ بشر ظهور کرد؟ وی از دیدگاه فرهنگی – تاریخی ، عصب روانشناختی به این س approachesال نزدیک می شود و شواهد ریشه تاریخی فعالیت شناختی را تحلیل می کند. اطلاعات مربوط به تفاوت بین فرهنگی در عملکرد عصب روانشناختی را ادغام می کند. و بحث می کند که چگونه درک دیدگاه تاریخی و فرهنگی در عصب شناسی رفتاری می تواند به دستیابی به درک بهتر دانش کمک کند. سرانجام ، رهنمودهای کلی برای تحقیقات آینده در این زمینه را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective