دانلود کتاب زبان اصلی Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials

[ad_1]

این جلد ویرایش شده ، مورخان ، مردم شناسان و باستان شناسان را گرد هم آورده تا دنیای مورد اختلاف اجساد اپیدمی و دفع آنها را بررسی کند. چرا مراسم تشییع جنازه اغلب در مرکز اختلافات ، اتهامات و اعتراضات هنگام اپیدمی ها است؟ چرا اجساد انسانی که در نتیجه شیوع بیماری های عفونی تولید می شوند ، نه تنها برای زنده بلکه برای ادامه حیات جامعه و تمدن خطرناک تلقی می شوند؟ با بررسی مواردی از مرگ سیاه تا ابولا ، مشارکت کنندگان این ایده غالب را به چالش می کشند که یک چارچوب واحد جهانی برای آلودگی می تواند اهمیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تأثیر جنازه اپیدمی را توضیح دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials