دانلود کتاب زبان اصلی Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V & Advanced Node Analog Circuit Design : Advances in Analog Circuit Design 2017

[ad_1]

این کتاب بر اساس 18 درسی است که در بیست و ششمین سمینار پیشرفت طراحی مدار آنالوگ ارائه شده است. طراحان خبره اطلاعات مختلفی را در زمینه طراحی مدار آنالوگ با مشارکت خاص در ADC های ترکیبی ، سنسورهای IoT هوشمند ، زیر 1 ولت و طراحی مدار آنالوگ گره پیشرفته در اختیار خوانندگان قرار می دهند. این کتاب به عنوان یک اشاره ارزشمند به وضعیت هنر در هنر مدرن برای هر کس درگیر تحقیق و توسعه مدارهای آنالوگ است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V & Advanced Node Analog Circuit Design : Advances in Analog Circuit Design 2017