دانلود کتاب زبان اصلی Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد جدید برای کشف مدل را بر اساس ترکیبی از قوانین بین نقاط مهم ادراکی (PIP) و نمایش تقریب کل نمادین (SAX) ، بهینه سازی شده توسط الگوریتم ژنتیک (GA) توصیف می کند. روش پیشنهادی با داده های واقعی از شاخص S & P500 مورد آزمایش قرار گرفت و تمام نتایج بدست آمده از استراتژی Buy & Hold فراتر رفت. سه مورد مختلف توسط نویسندگان ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX