دانلود کتاب زبان اصلی Impact of Climate Change on Water Resources : With Modeling Techniques and Case Studies

[ad_1]

این کتاب با تلفیق مدل های جهانی آب و هوا ، رویکردهای کاهش مقیاس و مدل های هیدرولوژیکی ، نمای کلی از جنبه های مختلف تغییر اقلیم را ارائه می دهد. همچنین مباحثی را در بر می گیرد که به درک کامل تغییرات آب و هوا کمک می کند. این کتاب شامل مثالهای توسعه یافته ، س reviewالات مرور ، مشکلات مربوط به ورزش و مطالعات موردی است که باعث می شود این کتاب برای استفاده به عنوان کتاب درسی در دوره های کارشناسی ارشد و برنامه های توسعه حرفه ای مناسب باشد. این کتاب به محققان ، دانشجویان و همچنین متخصصانی که در زمینه هیدروکلیماتولوژی فعالیت می کنند ، خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Impact of Climate Change on Water Resources : With Modeling Techniques and Case Studies