دانلود کتاب زبان اصلی India’s Ocean : Can China and India Coexist?

[ad_1]

این کتاب بر تحلیل اوضاع آشفته اقیانوس هند از دیدگاه سیاسی ، اقتصادی و امنیتی متمرکز است. در این بخش موضوعات مختلفی از بازی بزرگ قدرتهای بزرگ در اقیانوس هند و اقیانوس آرام و مخالفت چین تا خواسته های متقابل چین و هند و درگیری های احتمالی در اقیانوس هند مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله همچنین رابطه بین منطقه اقیانوس هند و امنیت اقتصادی چین را بررسی می کند و تجزیه و تحلیل عمیقی از چشم انداز جاده ابریشم قرن 21 ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب India’s Ocean : Can China and India Coexist?