دانلود کتاب زبان اصلی Industrializing Additive Manufacturing – Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications – AMPA2017 :

[ad_1]

این مجموعه ها بین مهندسان ، طراحان و مدیران در مورد چگونگی پشتیبانی از زنجیره ارزش واقعی با تولید محصولات سریال ساخته شده از مواد افزودنی ، بین دانش و مهندس تبادل می کنند. گزارش های کنفرانس یک نگاه جامع و چند رشته ای را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Industrializing Additive Manufacturing – Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications – AMPA2017 :