دانلود کتاب زبان اصلی Influence of Particle Beam Irradiation on the Structure and Properties of Graphene :

[ad_1]

این رساله بر روی تولید نانو گرافن – ماده ای دو بعدی تازه کشف شده با خصوصیات غیرمعمول – تمرکز دارد تا به بسیاری از کاربردهای بالقوه آن پی ببرد. وی با ترکیب عملکرد تجربی و مدل سازی نظری ، سه کلاس تولید نانوساختار گرافن را با استفاده از تابش پرتوی ذرات بررسی کرد: (1) گرافن آلیاژی با تابش نیتروژن کم انرژی. (ii) اتصال ورق های گرافن با لیزر و تابش یون C ، N و Ar ؛ و (III) تولید نانوپورهای گرافن توسط تابش یون متمرکز و تابش پرتو الکترون. امکان تولید نانو گرافن با استفاده از تابش پرتو جزئی با روشهای مختلف تجربی نشان داده شده است و مکانیسمهای موجود در انواع مختلف تابش پرتو با استفاده از محاسبات نظری آشکار می شود. علاوه بر این ، این کتاب خصوصیات مکانیکی و الکتریکی نانوساختارهای گرافن تولید شده را از طریق شبیه سازی اتمی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا پتانسیل استفاده از روش های پیشنهادی را پیش بینی کند. این یافته ها به پیشبرد کاربردهای ساختاری گرافن در صنعت کمک می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Influence of Particle Beam Irradiation on the Structure and Properties of Graphene :