دانلود کتاب زبان اصلی Innovations in Flipping the Language Classroom : Theories and Practices

[ad_1]

این کتاب در مورد انحراف از طیف گسترده ای از مباحث مربوط به آموزش زبان دوم و خارجی ، مانند ارزیابی ، تلفظ ، صحبت کردن ، گوش دادن ، خواندن ، نوشتن و یادگیری زبان مبتنی بر محتوا ، توصیه هایی ارائه می دهد. بر اساس بینش سایر متخصصان این زمینه ، این امر به معلمان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی کمک می کند تا ایده کلاس معکوس را بهتر درک کنند. در این کتاب نمونه هایی از معلمانی که می خواهند شروع به ورق زدن در کلاس های خود کنند و همچنین ایده های اضافی برای کسانی که قبلاً ورق می زنند ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Innovations in Flipping the Language Classroom : Theories and Practices