دانلود کتاب زبان اصلی Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals : Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection

[ad_1]

این کتاب تأثیر تغییرات آب و هوایی را که قبلاً در هر قاره ای احساس می شود ، بررسی می کند و زمینه علمی تعدادی از رویکردهای مدرن و روش های پیشرفته برای نظارت بر محیط ، رفتار اجتماعی و انتظارات انسان از حفاظت از محیط را فراهم می کند. این کتاب از رشته های مختلف از فیزیک گرفته تا علوم اجتماعی به این موضوعات می پردازد و هم چالش های کنونی و هم چشم اندازهای آینده را برجسته می کند. در تاریخ 1 ژانویه 2016 ، 17 هدف توسعه پایدار (SDG) تعیین شده در دستور کار 2030 برای توسعه پایدار – 12 مورد از آنها شامل اقدام در مورد تغییر اقلیم است – رسماً لازم الاجرا شدند. دستیابی به توسعه پایدار برای هماهنگی سه عنصر کلیدی بهم پیوسته مهم است:

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals : Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection