دانلود کتاب زبان اصلی International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India

[ad_1]

این کتاب ، بخشی از یک مجموعه ، به دنبال تجدید نظر در جغرافیای آسیا است. این جلد به جای هسته ساکن شرق آسیا ، نوک جنوب آسیا را تجزیه و تحلیل می کند ، همانطور که در گروه تجارت آسه آن و نماد آن در روابط بین المللی در حال تکامل آسیا نماد است. همکاران شامل بسیاری از متخصصان برجسته در این زمینه هستند ، اطمینان حاصل می کنند که این کتاب متنی برای دانشجویان ، دانش پژوهان و تصمیم گیرندگان جامعه مدنی است که طیف سیاسی معاصر آسیا را در زمان واقعی کاوش می کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India