دانلود کتاب زبان اصلی International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015

[ad_1]

این مجموعه از کتاب ها از مجموعه های بررسی شده هم اندیشی منتخب برگزار شده توسط انجمن بین المللی ژئودزی تشکیل شده است. وی عمدتاً به مباحث مربوط به ژئودزی علوم زمین می پردازد: قاب مرجع زمین ، میدان گرانشی زمین ، ژئودینامیک و چرخش زمین ، موقعیت و کاربردهای مهندسی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015