دانلود کتاب زبان اصلی Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of Contradictions :

[ad_1]

این کتاب منحصر به فرد رویکردی مسئله دار را برای مطالعه اقتصاد اینترنت اتخاذ می کند ، که شامل ارزیابی تناقض آن با اقتصاد کلاسیک ، تجزیه و تحلیل و توصیف توسعه اقتصاد اینترنت در روسیه مدرن است. نویسندگان معنی و اصول اساسی آن را مطالعه می کنند ، عواملی را که بر عملکرد و توسعه آن تأثیر می گذارند ، بحران اقتصاد اینترنت را تجزیه و تحلیل می کنند و تجزیه و تحلیل مقایسه ای از اقتصاد اینترنت و اقتصاد کلاسیک را انجام می دهند. این کتاب در درجه اول برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، معلمان و محققان که مطالعه اصول اولیه اقتصاد کلان مدرن در نظر گرفته شده. بر اساس نتیجه گیری و نتایج ارائه شده در اینجا ، آنها قادر به ایجاد تحقیقات خود خواهند بود. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصاد اینترنتی و اقتصاد کلاسیک فرصتی را برای شناسایی ویژگی ها و چشم اندازهای توسعه و شکل گیری توصیه هایی برای مدیریت بسیار کارآمد سیستم های اقتصادی مدرن فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of Contradictions :