دانلود کتاب زبان اصلی Investigation of Spatial Control Strategies with Application to Advanced Heavy Water Reactor :

[ad_1]

این کتاب در مورد تکنیک های مختلف کنترل فضایی برای تنظیم توزیع فضایی قدرت در راکتورهای آب سنگین مدرن (AHWR) بحث می کند. این کار با مرور ادبیات مربوط به مدل سازی و عملکرد راکتورهای بزرگ آغاز می شود. این همچنین یک مدل هسته گره را بر اساس تقریب اختلاف تقریبی ارائه می دهد ، زیرا هسته AHWR به 17 گره نسبتاً بزرگ تقسیم می شود. علاوه بر این ، او یک مدل غیرخطی را ارائه داد که پارامترهای مهم هیدرولیک حرارتی AHWR را توصیف می کند و آن را در مدل نوترون ادغام می کند تا یک مدل مرتبط از هیدرولیک نوترونی-حرارتی AHWR را بدست آورد. این کتاب همچنین یک مدل غیرخطی برداری شده از AHWR را ارائه می دهد و آن را در محیط MATLAB / Simulink اعمال می کند. سپس مدل راکتور با توان نامی خطی شده و در فرم متغیر حالت استاندارد قرار می گیرد. مشخصه آن 90 حالت ، 5 ورودی و 18 خروجی است. سرانجام ، در مورد تکنیک های کنترل برای مدل AHWR غیرخطی بحث می شود. این کتاب ثابت خواهد کرد که یک منبع ارزشمند برای مهندسان حرفه ای و متخصصان پیاده سازی ، محققان و دانشجویان است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Investigation of Spatial Control Strategies with Application to Advanced Heavy Water Reactor :