دانلود کتاب زبان اصلی Knocking in Gasoline Engines : 5th International Conference, December 12-13, 2017, Berlin, Germany

[ad_1]

این کتاب شامل مقالاتی است که در این کنفرانس ارائه شده و در مورد رویکردهای جلوگیری یا کنترل قابل اعتماد ضربات و سایر حوادث نامنظم سوخت بحث شده است. اکثر موتورهای بنزینی با بازده بالا امروزه از کاهش استفاده می کنند. فشارهای متوسط ​​بالا منجر به افزایش ضربه می شود که اغلب منجر به کاهش درجه فشرده سازی در توانهای خاص بالا می شود. علاوه بر این ، پدیده احتراق قبل از سالها با افزایش قدرت ویژه در موتورهای بنزینی همراه است. مفاهیم رقیق شده بسیار فشرده باعث شوک های شدیدی می شوند ، که به طور بالقوه منجر به شکست فاجعه بار می شود. معرفی قانون RDE در سال جاری بیشتر الزامات توسعه فرآیند احتراق را افزایش می دهد ، زیرا استخراج گاز باقیمانده و غنی سازی برای بهبود حد انفجار به رغم عدم نیاز به رسیدن به مرکز اصلی گرما در اولین. راه حل های جدیدی در ترمودینامیک و کنترل برای افزایش بیشتر کارایی موتورهای بنزینی ضروری است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Knocking in Gasoline Engines : 5th International Conference, December 12-13, 2017, Berlin, Germany