دانلود کتاب زبان اصلی Knowledge Creation in Community Development : Institutional Change in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی (NGO) می توانند در حل مشکلات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته همکاری ، نوآوری و موثرتری داشته باشند. “نوآوری اجتماعی” به رهبری کارآفرینان اجتماعی و / یا بنگاه های اجتماعی در اواخر دهه 1990 ظهور کرد و در دهه 2000 گسترش یافت. همانطور که غرب با شکست در حاکمیت روبرو شد ، تقاضا برای شرکتها بیشتر شد تا مسئولیت اجتماعی بیشتری را به عهده بگیرند. بر اساس تحقیقات فشرده در مورد فرآیندهای نوآوری اجتماعی در سطح شهرداری و جامعه در اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن ، این کتاب به بررسی عواملی می پردازد که موثرترین و کارآمدترین نوآوری اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده اند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Knowledge Creation in Community Development : Institutional Change in Southeast Asia and Japan