دانلود کتاب زبان اصلی Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب الگوی جدیدی از دولت های نوآور در آسیا را در سطح شهرداری ، منطقه ای و ملی ، مبتنی بر تئوری ایجاد دانش در حاکمیت و منجر به تحول سازمانی و اصلاح سیاست ها در مدیریت دولتی ، ارائه می دهد. این کتاب با تمرکز بر اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن بر اساس یافته های یک پروژه تحقیقاتی مشترک طراحی شده است تا با استفاده از تئوری مدیریت دانش بنیان ، که از ریشه در دانش بخش خصوصی به مدیریت بخش دولتی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan