دانلود کتاب زبان اصلی La biodiversité partagée

[ad_1]

چنین تنوع زیستی غنی در سرزمین های خارج از کشور ، باعث حرص و آز ، باعث ایجاد زیست دزدی شده است ، که شامل تصاحب غیرعادلانه این ثروت ها ، اعم از حیوانی و گیاهی ، زمینی و دریایی است. این قانون ، ابتدا بین المللی ، سپس محلی و ملی ، به دنبال راه حل هایی برای حفاظت کافی ، جلوگیری از بیش از حد حرم طبیعت و تقسیم عادلانه منافع حاصل از توسعه این منابع بیولوژیکی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب La biodiversité partagée