دانلود کتاب زبان اصلی La bipolarité ? : Tranches de vie

[ad_1]

نویسنده می گوید که چگونه سالها با ریتم افسردگی و مراحل شیدایی زندگی کرد. به این ترتیب او دوره هایی از دیوانه کننده ترین بحران ها را می گذراند ، تا جایی که به عنوان خدا پذیرفته می شود: لحظات خوشبختی ناب ، ناگهان ، بدون هیچ دلیلی ، با رفتن به جهنم دنبال می شود. با این حال ، پرتوی از امید در افق است …

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب La bipolarité ? : Tranches de vie