دانلود کتاب زبان اصلی La bouche de la grotte : Roman

[ad_1]

این غار ، استعاره ای از زندان در یک طاقچه قصر است ، جایی که پادشاه از همه کسانی که احتمالاً مانعی برای قدرت او هستند ، محافظت می کند. این زندگی ساکرایلیس است ، از طریق شخصیت هایی که به همان اندازه کمیک ، بورلسک و دیوانه هستند. نقاشی دیواری ای که بر سنت (نقش غرور ، اعتقادات ، آئین ها و آیین های فرهنگی) تأکید دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب La bouche de la grotte : Roman