دانلود کتاب زبان اصلی La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI

[ad_1]

این کتاب فرصتی را برای یادآوری نه تنها این استاد گروه حقوق اجباری ، یعنی دین Bonaventura Olivier CALONGO MBICAYI فراهم می کند ، بلکه همچنین ایده های کلیدی است که وی را مشخص می کند: ماهیت عمومی این تعهد. ، احترام به کلمه ماده 33 از قانون کد مدنی کتاب سوم ، نیروی الزام آور قرارداد ، رضایت طرفین قرارداد ، استقلال اراده در شکل گیری قراردادها ، نقش قاضی در قرارداد ، اما مهمتر از همه ایده جبران خسارت توسط نویسنده خسارت. این مخلوط ها فرصتی را برای بحث و گفتگو ایجاد می کنند که می تواند منجر به پیشنهادات مشخصی برای اصلاح قانون لازم الاجرا شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI