دانلود کتاب زبان اصلی La relation d'aide chrétienne dans l'église locale

[ad_1]

در کلیسای محلی است که بسیاری از ما در مواقع بحران ، بیماری و رنج با کسی که متخصص پرورش روابط برای حمایت معنوی ، تشویق و راهنمایی است ، معاشرت می کنیم. در کلیساها شاهد قدرت دعا و تسلیت روح القدس هستیم که زندگی را دگرگون می کند. کلیساهای محلی قدرت پرستاری را در پرتو ستایش و دوستی نشان می دهند. از طریق این کتاب ، مشاوران مسیحی و کلیساهای محلی می توانند یاد بگیرند که چگونه برنامه ها و روش های مختلفی را برای آموزش و انگیزه دادن به مشاوران محلی برای هدایت افراد افسرده و زخمی به سمت عیسی مسیح توسعه دهند. مهمترین این آبها بخشش است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب La relation d'aide chrétienne dans l'église locale