دانلود کتاب زبان اصلی La Rose du ciel 2

[ad_1]

گل آسمان در بازگشت از مأموریت به قطب شمال ، بلافاصله به اتاوا پرواز کرد ، جایی که اولین تماس با تمدن بیگانه تازه در آنجا اتفاق افتاده بود. Sar-Nek ، بومی سیاره کریمه ، می گوید که می خواهد به عنوان راهنمای مردم باشد و به آنها وسیله ای برای رهایی خود بدهد. اهداف بازدید کننده نجیب به نظر می رسد ، اما ماریا تمایلی به اجازه دادن به او برای محافظت از خود ندارد. او نمی تواند در صحت وعده های پیشرفت ساخته شده توسط سر نک شک کند. زن جوان آماده دفاع از منافع همشهریان خود در برابر هر نوع خطری است ، خواه از فضا ناشی شود یا از خود آنها.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب La Rose du ciel 2