دانلود کتاب زبان اصلی La rose est-elle sans pourquoi ? : L'audace d'un regard vers le Tout

[ad_1]

جهان هرگز چنین تغییر سریع در شیوه زندگی مردم را که در طی صد سال چهار برابر شده است ، نمی داند. این احتمالاً باعث می شود که معیارهایی که زندگی هر فرد را در عملکرد وجودش روشن می کند ، مانند استانداردهای مسیر جمعی ، البته فقط از ضعف بعدی رژیم های انتقال بین نسلی ، دچار نوسان شود. با این حال ، اخبار ما را به سازگاری رفتار خود ، جبران زمان ماندن در مسابقه دعوت می کند و این به ضرر بنیان های موجودیت ما ، که مستلزم “دلیل آن” است ، می رود. “چرا” قبل از حمله به “چگونه” ناپدید می شود ، حتی زمانی که دانش به طور مداوم مرزهای کل زندگی ما را جابجا می کند. مقاله ارائه شده در اینجا سعی در ماجراجویی در جهان دانش دارد تا با طنین اندیشه ای که دارای معنا هستند و جسارت نگاه به کل ، روبرو شود. پرسیدن سال وجود “چرا” هنگام تماشای “همه” این است که سعی کنید زمان را متوقف کنید ، برای لحظه ای باتری های خود را با آب زنده طبیعت ، که کلیدهای خلاقیت و تمایل ما در مورد آن است ، شارژ کنید. مهندس نویسنده از طریق آموزش ، فرناند میلت یک مشاور در زمینه خلاقیت ، نوآوری و پروژه ها است ، که با تجربه حرفه ای اختصاص داده شده به مهندسی ، مدیریت تیم پروژه و سپس پشتیبانی کارآفرینی پشتیبانی می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب La rose est-elle sans pourquoi ? : L'audace d'un regard vers le Tout