دانلود کتاب زبان اصلی La scolarité des enfants d'immigrés polonais : Société métallurgique de Normandie & Société des mines de Soumont – 1919-1939

[ad_1]

توافق نامه ای در سال 1919 برای تشویق اعزام کارگران لهستانی به فرانسه امضا شد. در این متن چیزی در مورد تحصیل فرزندان این کارگران وجود ندارد ، بنابراین این افراد دوم ، با تشویق مقامات لهستانی در فرانسه ، خواستار افتتاح دوره های زبان اصلی با کارفرمایان برای فرزندان خود خواهند شد. ایده موقت و امید به زودی بازگشت به کشور در ذهن همه حاکم بود. از اوایل دهه 1920 و با مواجهه با این بی پروایی مسئله مدرسه ، مقامات فرانسوی مجبور شدند با ایجاد دوره های لهستانی ، تحت نظارت شرکت های معدنی از جمله دیگران ، مقابله کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب La scolarité des enfants d'immigrés polonais : Société métallurgique de Normandie & Société des mines de Soumont – 1919-1939