دانلود کتاب زبان اصلی Label-free and Multi-parametric Monitoring of Cell-based Assays with Substrate-embedded Sensors :

[ad_1]

این رساله سنسورهای فیزیکی جدیدی را که در یک بستر تعبیه شده است توصیف می کند که می تواند برای کنترل انواع تجزیه و تحلیل های سلولی به صورت غیرتهاجمی و بدون برچسب استفاده شود. سنسورهای توصیف شده اطلاعات تلفیقی سلولهای مورد مطالعه را با وضوح انطباقی با گذشت زمان (از میلی ثانیه تا روز) ارائه می دهند. این اطلاعات در مورد پاسخ سلولی پویا به محرک های شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی الگوی جدیدی را در تحقیقات بنیادی پزشکی تعریف می کند. نویسنده ماکسیمیلیان اوبرلایتنر روشهایی را توصیف می کند که در آن سلولها مستقیماً روی سطوح مختلف حسی آلیاژ شده با رنگها رشد می کنند). این رویکرد ، به ویژه مجاورت سلول های پاسخگو و تماس با سطح حسگر ، کلید حساسیت قابل توجهی است که راه را برای انواع برنامه های جدید هموار می کند. این پایان نامه نه تنها مبانی هر روش را ارائه می دهد ، بلکه اصول طراحی را با جزئیات کامل شرح می دهد و شرایط مرزی سنسورهای جدید را روشن می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Label-free and Multi-parametric Monitoring of Cell-based Assays with Substrate-embedded Sensors :