دانلود کتاب زبان اصلی L'autisme insoupçonné : Quand le haut potentiel masque les traits autistiques

[ad_1]

این کتاب غوطه وری در زندگی و دشواری های روزمره افراد اوتیستیک بدون شک را ارائه می دهد. این کتاب در درجه اول برای کمک به کسانی است که مشکوک به اختلال اوتیسم هستند. شاید کم و بیش در آنجا شناخته شوند. به این ترتیب ، آنها خواهند فهمید که آیا درخواست تعادل مناسب است. چه والدین ، ​​چه کودک و چه شریک زندگی ، آنها باید درک کنند که فرد اوتیستیک که زندگی آنها را مشترک است ، چگونه فکر می کند و چه احساسی دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب L'autisme insoupçonné : Quand le haut potentiel masque les traits autistiques