دانلود کتاب زبان اصلی L'autogestion : Un impératif pour la démocratie

[ad_1]

بحران کلی است. این سیاره در حال گرم شدن است ، امور مالی قوانین خود را اجرا می کنند و سیاست ها در یک راستا قرار دارند. مردم در رکود زندگی می کنند. بنابراین ، این یک بحران تمدنی است. خود سرمایه داری آن را منسوخ می کند. اگر مسیرهای یک دموکراسی نوین در شرایط بحرانی یافت شود ، ممکن است برای یک فاجعه ضروری نباشد. برای پس انداز پول ، قیمتی باید بپردازید: کشف مجدد آزادی جدید ما! به جای جمع شدن در میان تعداد زیادی از روبات های خدماتی ، می توانیم دوباره خود را در Sapiens Solidaris Responsabilis کشف کنیم. افق طغیان را فقط می توان در یک تمرین جمعی از وضوح و مسئولیت ترسیم کرد: دموکراسی خودگردانی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب L'autogestion : Un impératif pour la démocratie