دانلود کتاب زبان اصلی L'autonomie de l'esprit : La clé du succès

[ad_1]

از کجا می دانیم که مردم در کاری که می کنند موفق می شوند در حالی که دیگران این کار را نمی کنند؟ چه تفاوتی بین آنها ایجاد می شود؟ این تفکر است که بین افراد موفق و ناموفق تفاوت ایجاد می کند. نویسنده نشان می دهد که دومی با حفظ روابط قوی وابستگی ، خارج شدن از منطقه راحتی خود دشوار است. اولی ها ذهن مستقل تری دارند ، احساس مسئولیت دارند ، که به آنها اجازه می دهد تا بدانند کجا هستند ، کجا می روند و آیا به سمت هدف خود پیش می روند. این کتاب ، پس از یک مطالعه تشخیصی ، روشی را برای کمک به تغییر ذهنیت ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب L'autonomie de l'esprit : La clé du succès