دانلود کتاب زبان اصلی L'autoroute ou la piste cyclable : Roman

[ad_1]

چه چیزی از شروع کار حرفه ای شما هیجان انگیزتر است؟ انگیزه بیشتر از مشارکت در کارهایی که خارج از ماست ، در پروژه ای که همه از آن بهره مند می شوند و چنان در ناخودآگاه جمعی ادغام می شود که همه گیر و شفاف خواهد بود؟ این دقیقاً همان چیزی است که در انتظار قهرمان جوان ماست که از دانشگاه فارغ التحصیل شده است. او جهانی را می بیند که با شایستگی های خدمت به جامعه پوشانده شده است. پروژه بزرگراه جدید باید حرفه او را برای شهرت آغاز کند. اما آیا کسی می داند چه کسی واقعاً از خدمات و کار فداکارانه او بهره مند شود؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب L'autoroute ou la piste cyclable : Roman