دانلود کتاب زبان اصلی Le Chant Du Sacrifice : Un Conte Des Chroniques Mahéliennes

[ad_1]

آغاز یک درگیری که دو جهان را تغییر خواهد داد … وقتی اردائف ، کشیش خواننده آلوین ، کشف می کند که مردمش توانایی توانایی های جدید و باورنکردنی دارند ، برادرش Mahaelal فکر می کند که این مسیر جدید اشتباه است – توهین به خود بنیادهایی که الوانیان تمدن خود را بر روی آن بنا کردند. و هنگامی که جنگ آغاز می شود ، دو برادر باید انتخاب کنند: آیا آنها برای دفاع از آنچه به آن اعتقاد دارند می جنگند یا اینکه برای تسلیم تسلیم می شوند و آزادی تجارت می کنند؟ آنها چه انتخابی دارند که همه انتخابات منجر به ویرانی و مرگ شود؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le Chant Du Sacrifice : Un Conte Des Chroniques Mahéliennes