دانلود کتاب زبان اصلی Le chemin de l'espoir : Roman

[ad_1]

برولیای جوان که در گالی ، پایتخت تینا زندگی می کند ، آرزو دارد که برای تحصیل در اروپا برود. هرج و مرج در این کشور خیالی آفریقای غربی حاکم است که توسط رئیس جمهور واکارا ، استاد جنایت و شکنجه اداره می شود. چه کسی از این تقابل پیروز خواهد شد؟ برای ماندن در کشور برای ادامه تحصیل و پوشش گیاهی در بدبختی و بیکاری ، و یا راه تبعید و ناامیدی ، در معرض خطر غرق شدن در آبهای آبی مدیترانه؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le chemin de l'espoir : Roman