دانلود کتاب زبان اصلی Le chien aux yeux bleus : Poèmes d'hier et d'aujourd'hui

[ad_1]

“در میان ما شاعرانی وجود دارند که شعر آنها را انتخاب می کند ، مانند باران تابستانی ، که ناگهان با رعد و برق آغاز می شود و سپس به جویبارهای سرریز می رود ، کلمات را بر آنها فرافکن می کند. هر شعر منحصر به فرد است ، هر کلمه دقیقاً در جایی قرار می گیرد که باید باشد ، ایده ها واضح هستند و تکرار نمی شوند ، عبارات احساسات را رمزگذاری نمی کنند ، اما آنها را رمزگشایی می کنند ، استعاره ها رعد می کنند ، پایان مجموعه ادای احترام به زندگی است که در دنیای بهتر و عاری از آرزو رفته اند. “مگدا لونگو

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le chien aux yeux bleus : Poèmes d'hier et d'aujourd'hui