دانلود کتاب زبان اصلی Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) از سال 2006 به مسیر تمرکز زدایی سیاسی-اداری بازگشته است. این مقاله س questionsالاتی را با توجه به قضیه استان کیوو جنوبی ایجاد می کند ، اینکه چگونه دولت پارلمان ایالت نقش خود را بازی می کند یا نه. این عوامل و فرایندهایی را که در این وضعیت نقش دارند ، شناسایی می کند و بنابراین کار پارلمان های ولایتی را به حاشیه های رضایت بخش یا ناخوشایند می رساند ، نه تنها برای خود ارگان پارلمان ، بلکه همچنین برای جامعه سیاسی که نماینده آن است و به نمایندگی از آن عمل می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu